arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-tek-TEKA0146081

{
  "id": "588710",
  "kodnamn": "digmus-tek-TEKA0146081",
  "namn": "Sjangeli koppargruvor i Lappland. Nedre fallen vid Gamnes?",
  "datum": "mellan 1880 och 1899",
  "samling": "Tekniska museet",
  "sortyear": "1890",
  "sortnamn": "Sjangeli koppargruvo",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "294310",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Tekniska museet",
  "extra-WGS84": "68.2354809,18.2359432",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "TEKA0146081",
  "extra-origId2": "021016321086",
  "extra-origId3": "BBE82D9B-0742-43B3-9C5D-DFAB4C8A8D1D",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016321086",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Okänd",
  "2-Ämne": "fors",
  "3-Ämne": "koppargruva",
  "4-Ämne": "fjäll",
  "5-Ämne": "vattenfall",
  "6-Arkivreferenser": "Teknik- och industrihistoriska arkivet / Tekniska museet (ARK-K215)",
  "7-Plats": "Sverige, Sjangeli ",
  "8-Klassificering": "Bergsbruk"
}