arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-tek-TEKA0161463

{
  "id": "686577",
  "kodnamn": "digmus-tek-TEKA0161463",
  "namn": "Sågen vid Östanfors, 1916.",
  "datum": "1916",
  "samling": "Tekniska museet",
  "sortyear": "1916",
  "sortnamn": "Sågen vid Östanfors",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "392177",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Tekniska museet",
  "extra-WGS84": "56.666666666667,16.366666666667",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "TEKA0161463",
  "extra-origId2": "021017339652",
  "extra-origId3": "059FAB56-C4CC-449A-A0E9-0502FDEBE85A",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021017339652",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Okänd",
  "2-Ämne": "sågverk",
  "3-Arkivreferenser": "Teknik- och industrihistoriska arkivet / Tekniska museet (ARK-K1438)",
  "4-Plats": "Sverige, Västmanland"
}