arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-um-AD423

{
  "id": "540039",
  "kodnamn": "digmus-um-AD423",
  "namn": "Luthagsesplanaden från Wallingatan, Luthagen, Uppsala 1908",
  "datum": "1908",
  "samling": "Upplandsmuseet",
  "sortyear": "1908",
  "sortnamn": "Luthagsesplanaden fr",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "245639",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Upplandsmuseet",
  "extra-WGS84": "59.85,17.65",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "AD423",
  "extra-origId2": "011013938790",
  "extra-origId3": "A44BA376-B23B-4606-8B65-F4A7A89094C7",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/011013938790",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Dahlgren, Alfred",
  "3-Ämne": "Stadsgata",
  "4-Ämne": "Bostadshus",
  "5-Ämne": "Flerbostadshus",
  "6-Ämne": "Stadsmiljö",
  "7-Litteraturreferenser": "Ehn, Ola & Elfström, Gunnar: Sekelskiftets Uppsala i Dahlgrens bilder. Natur och Kultur 1977",
  "8-Litteraturreferenser": "Lambert, Lars: 100 bilder - 100 år; Uppsala vid två sekelskiften, 1900 och 2000. Fotografier av Alfred Dahlgren och Lars Lambert. Uppsala 1999",
  "9-Litteraturreferenser": "Lambert, Lars: En stad - ett sekel : Uppsala under det 20e århundradet. Fotografier av Alfred Dahlgren och Lars Lambert. Uppsala 2000",
  "10-Plats": "Sverige (SE), Uppland, Uppsala, Uppsala, Uppsala, Luthagen, Grane",
  "11-Klassificering": "Bebyggelsemönster",
  "12-Klassificering": "Gator och trafik"
}