arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digstad-SSMC001364S-0

{
  "id": "806623",
  "kodnamn": "digstad-SSMC001364S-0",
  "namn": "Högre realläroverket på Norrmalm, Roslagsgatan 1. Sedermera Norra Real.",
  "datum": "1896",
  "samling": "Stockholms digitala stadsmuseum",
  "sortyear": "1896",
  "sortnamn": "Högre realläroverket",
  "views": "22",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "508603",
  "oldViews": "21",
  "newViews": "1",
  "extra-origSiteUrl": "http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=7517",
  "extra-origSiteUrl2": "http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5000&search=(IPTC187%20contains(SSMC001364))",
  "1-Rubrik / Titel / Sakord": "Högre realläroverket på Norrmalm, Roslagsgatan 1. Sedermera Norra Real.",
  "2-Sammanfattning": "FOTOGRAFI\nHögre realläroverket på Norrmalm, Roslagsgatan 1. Sedermera Norra Real.  1896-1896\nFOTOGRAF: Okänd. \nBILDNUMMER: C 1364\nStadsmuseet i Stockholm",
  "3-Stad/ort": "Stockholm",
  "4-Stadsdel": "VASASTADEN",
  "5-Sökord": "Gymnasieskolor",
  "6-Upphov": "Okänd",
  "7-Övrig plats": "Norra Real",
  "8-Bildbärare": "glas",
  "9-Dataägare": "Fotografidatabasen",
  "10-Färg analog": "Nej",
  "11-Gata": "Roslagsgatan",
  "12-Gatuadress": "Roslagsgatan 19",
  "13-Genomsikt": "Ja",
  "14-Kvarter": "Roslagen",
  "15-Materialtyp": "Fotografi",
  "16-Negativ": "Ja",
  "17-Originaltext": "Realläroverket å Norrmalm."
}

...och lite skön källdata

{
  "--FILEPATH--": "SSMC0/SSMC001364S.jpg.0.jpg",
  "--FILEURL--": "http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/cache/5000/%24SSM%20-%20103%20Fotografier%20-%20Skiss/Skiss/SSMC001364S.t57e91f36.m2048.xe56a4b29.jpg",
  "--TOP--Id": "157E0538F7B831F476837F2AEC70F37AB06DB43DEC94AEEB004737EAAE5F3AC63A962D364C1CCD8C9CB52C0965E63660920BA3CD3F1CB7D436CBA8E4E666CD166C9628367323B7219E8206199511DCA1DE92758461E5176EB455164D12DD6F6EA5524FAA97AF3BCCA5524FAA97AF3BCCEBC894D0CC237780D57C999C354BAAEAAAF0D186607712E8C58AEC93FECC92EA81EC1A1A0E4B4783849795F79317F4928CAED7D93CBA0C57886D93B5730D29D31B66B038485FE4BDA11C7FD1C2D3E4CDD5FCAB8E1A88A7CD",
  "--TOP--Name": "SSMC001364S.jpg",
  "--TOP--X-FoxToken": "2B32CAB23E382951D637BA8AA7F072628D0DF55B7E69DFFAE8C72C4915B4B532AD82B864ABAB81A129908D2ED40F34D36C598B3AB7DA9FE68F3927EF2019B88903B21F39DF9EB577FB93D5493F0F7D49E3F56716E923F6A62F426179E3A865A366712FA6845C847127EB86216CD53DFCC72FA65DF3D8568E5CB154CBAD84A3101B66B038485FE4BD7AD511F3BAFAE3D8689DE77E891A38E4F51323024E6F24F9A7B11E7F712A5E62772380956827C8635396F2B0EA38BA86E41B3DA7C72F9CF07045C825A9BAC636",
  "--TOP--X-TimeStamp": "Mon, 26 Sep 2016 14:14:24 GMT",
  "Accessionsnummer (IPTC2:500)": "A 68/32",
  "Analog ID (IPTC2:600)": "{3C2F842E-2BE5-45E1-B615-E4A7DF8C10B8}",
  "Bildbärare (IPTC2:604)": "glas",
  "Bildnummer (IPTC2:603)": "C 1364",
  "Bredd (IPTC2:560)": "300",
  "CC: Attribution Name (IPTC2:593)": "1. Erkännande",
  "CC: Attribution URL (IPTC2:592)": "http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/",
  "CC: License (IPTC2:590)": "BY",
  "Dataägare (IPTC2:551)": "Fotografidatabasen",
  "Digtal ID (IPTC2:607)": "{5947DBCA-0D0F-11D7-856C-0060080EF8C9}",
  "Export genomförd till Stockholmskällan (IPTC2:674)": "Ja",
  "Exporterad till Stockholmskällan (IPTC2:506)": "2006-09-26",
  "Filbeteckning skissbild (IPTC2:953)": "SSMC001364S.jpg",
  "Filepath skissbild (IPTC2:954)": "\\\\WS00795\\Fotoware\\Bilder och Dokument\\100 Fotografier\\Skiss",
  "Färg analog (IPTC2:615)": "Nej",
  "Gata (IPTC2:509)": "Roslagsgatan",
  "Gatuadress (IPTC2:510)": "Roslagsgatan 19",
  "Genomsikt (IPTC2:620)": "Ja",
  "Godkänd datum (IPTC2:513)": "2003-01-09",
  "Godkänd, signatur (IPTC2:514)": "mo         ",
  "Historik (IPTC2:231)": "E=ACT D=2013-03-27 T=19:08:28 U=S%E4ndh%2C%20Sten-%C5ke%20(aa75103%40WK027596) V=Tillg%E4nglighetsniv%E5%3DExternt%2C%20CC%3A%20BY-NC-SA%20%2B%20godk%E4nn",
  "Höjd (IPTC2:561)": "240",
  "ICC Profil (IPTC2:325)": "Gray Gamma 2.2",
  "KlickID (IPTC2:630)": "{22072AC4-4614-461B-BB7E-A39FD21EF7B1}",
  "Kvarter (IPTC2:516)": "Roslagen",
  "Materialtyp (IPTC2:550)": "Fotografi",
  "Metadata ändrad (IPTC2:552)": "Nej",
  "Metadata ändrad tid (IPTC2:554)": "16:14:22",
  "Metdata ändrad datum (IPTC2:553)": "2016-09-26",
  "Negativ (IPTC2:631)": "Ja",
  "Ordningsnummer 1 (IPTC2:632)": "C",
  "Ordningsnummer_2 (IPTC2:633)": "1364",
  "Original datum (IPTC2:350)": "2003-01-09T00:00:00:00",
  "Originaltext (IPTC2:521)": "Realläroverket å Norrmalm.",
  "Registrering, signatur (IPTC2:526)": "JB         ",
  "Registreringsdatum (IPTC2:527)": "1986-12-09",
  "Rubrik / Titel / Sakord (IPTC2:5)": "Högre realläroverket på Norrmalm, Roslagsgatan 1. Sedermera Norra Real.",
  "SK_StockholmskälleID (IPTC2:824)": "7517",
  "SK_StockholmskälleURL (IPTC2:825)": "http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=7517",
  "SK_title (IPTC2:800)": "Högre realläroverket på Norrmalm, Roslagsgatan 1. Sedermera Norra Real",
  "Sammanfattning (IPTC2:120)": "FOTOGRAFI\nHögre realläroverket på Norrmalm, Roslagsgatan 1. Sedermera Norra Real.  1896-1896\nFOTOGRAF: Okänd. \nBILDNUMMER: C 1364\nStadsmuseet i Stockholm",
  "Sluttid år (IPTC2:533)": "1896",
  "Stad/ort (IPTC2:534)": "Stockholm",
  "Stadsdel (IPTC2:576)": "VASASTADEN",
  "Starttid år (IPTC2:539)": "1896",
  "Sökord (IPTC2:25)": "Gymnasieskolor",
  "Tillgänglighetsnivå (IPTC2:515)": "Externt",
  "Unikt dokument ID (IPTC2:187)": "SSMC001364",
  "Upphov (IPTC2:80)": "Okänd",
  "Upphovsrättsinnehavare (IPTC2:544)": "SSM",
  "Upphovsrättstillägg (IPTC2:116)": "SSM\n\n\n\n",
  "Ursprungsprogram (IPTC2:65)": "FotoWare FotoStation",
  "Övrig plats (IPTC2:545)": "Norra Real"
}