arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digstad-SSMD000007S-0

{
  "id": "808337",
  "kodnamn": "digstad-SSMD000007S-0",
  "namn": "Utsikt över Gamla Stan från Katarinahissen.",
  "datum": "1904",
  "samling": "Stockholms digitala stadsmuseum",
  "sortyear": "1904",
  "sortnamn": "Utsikt över Gamla St",
  "views": "3",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "510315",
  "oldViews": "3",
  "newViews": "0",
  "extra-origSiteUrl": "http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5000&search=(IPTC187%20contains(SSMD000007))",
  "1-Rubrik / Titel / Sakord": "Utsikt över Gamla Stan från Katarinahissen.",
  "2-Sammanfattning": "FOTOGRAFI\nUtsikt över Gamla Stan från Katarinahissen.  1904-1904\nFOTOGRAF: Okänd. \nBILDNUMMER: SSMD000007\nStadsmuseet i Stockholm",
  "3-Stad/ort": "Stockholm",
  "4-Stadsdel": "SÖDERMALM",
  "5-Sökord": "Allmänna utsikter",
  "6-Upphov": "Okänd",
  "7-Övrig plats": "Slussen",
  "8-Bildbearbetad": "Bildbehandlad",
  "9-Bildbärare": "glas",
  "10-Dataägare": "Fotografidatabasen",
  "11-Fotograf dödsår": "  ",
  "12-Fotograf födelseår": "  ",
  "13-Färg analog": "Nej",
  "14-Förlaga": "Nej",
  "15-Gata": "Södra Järnvägsbron",
  "16-Genomsikt": "Ja",
  "17-Kvarter": "Järngraven Övra",
  "18-Land": "Sverige",
  "19-Materialtyp": "Fotografi",
  "20-Negativ": "Ja",
  "21-Originaltext": "Utsikt fr. Söder över Gamla Stan, Riddarholmen m.m.",
  "22-Person dödsår": "3473"
}

...och lite skön källdata

{
  "--FILEPATH--": "SSMD0/SSMD000007S.jpg.0.jpg",
  "--FILEURL--": "http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/cache/5000/%24SSM%20-%20103%20Fotografier%20-%20Skiss/Skiss/1015/SSMD000007S.t5a1d0754.m2048.xdd5aec14.jpg",
  "--TOP--Id": "157E0538F7B831F476837F2AEC70F37AB06DB43DEC94AEEB004737EAAE5F3AC63A962D364C1CCD8C9CB52C0965E63660920BA3CD3F1CB7D436CBA8E4E666CD166C9628367323B7219E8206199511DCA1DE92758461E5176EB455164D12DD6F6EA5524FAA97AF3BCCCDCC6D5A03A5F442DD0147BC58F66F07952D06E22836D21D3B48CAADEB168FE9EA1A43F54CB17B6F9F34374F483C5B6A7CB66DB3FF302ECC7C3101304C49C9E82A41445CDF1F3D0AED3376002244D086970471447A5FF148D8591FA04CDE584DB4E63853439F420D",
  "--TOP--Name": "SSMD000007S.jpg",
  "--TOP--X-FoxToken": "2B32CAB23E382951D637BA8AA7F072628D0DF55B7E69DFFAE8C72C4915B4B532AD82B864ABAB81A129908D2ED40F34D36C598B3AB7DA9FE68F3927EF2019B88903B21F39DF9EB577FB93D5493F0F7D49E3F56716E923F6A62F426179E3A865A366712FA6845C84712B74349397D2D44FCFBF2A0C0325D81E18BB01D9FF9927C443B216A139051131970471447A5FF148A6BEA87E0F6F64AC8CA4103950AF2E68516CCEADE7240360A924CDAD7F6E466939FAC99D2A68AD5C4B238E3360DD97C7F37F3B4E8464EDCA5E8B1EABD26F5ED8",
  "--TOP--X-TimeStamp": "Tue, 28 Nov 2017 07:50:54 GMT",
  "Accessionsnummer (IPTC2:500)": "A 108/32",
  "Analog ID (IPTC2:600)": "{0B909AB4-724A-43B3-8EA6-142DA4B81BFB}",
  "Bildbearbetad (IPTC2:957)": "Bildbehandlad",
  "Bildbärare (IPTC2:604)": "glas",
  "Bredd (IPTC2:560)": "240",
  "CC: Attribution Name (IPTC2:593)": "1. Erkännande",
  "CC: Attribution URL (IPTC2:592)": "http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/",
  "CC: License (IPTC2:590)": "BY",
  "Dataägare (IPTC2:551)": "Fotografidatabasen",
  "Digitalpixelbredd (IPTC2:645)": "3686",
  "Digitalpixelhöjd (IPTC2:644)": "4742",
  "Digtal ID (IPTC2:607)": "{0E90C41E-A808-4E97-9677-8030FDB710C9}",
  "Export genomförd till Stockholmskällan (IPTC2:674)": "Ja",
  "Exporterad till Stockholmskällan (IPTC2:506)": "2005-12-02",
  "Filbeteckning skissbild (IPTC2:953)": "SSMD000007S.jpg",
  "Filepath skissbild (IPTC2:954)": "\\\\WS00795\\Fotoware\\Bilder och Dokument\\100 Fotografier\\Skiss\\1015",
  "Fotograf dödsår (IPTC2:609)": "  ",
  "Fotograf födelseår (IPTC2:611)": "  ",
  "Färg analog (IPTC2:615)": "Nej",
  "Förlaga (IPTC2:618)": "Nej",
  "Gata (IPTC2:509)": "Södra Järnvägsbron",
  "Genomsikt (IPTC2:620)": "Ja",
  "Godkänd datum (IPTC2:513)": "2005-10-07",
  "Godkänd, signatur (IPTC2:514)": "mo",
  "Höjd (IPTC2:561)": "300",
  "ICC Profil (IPTC2:325)": "Gray Gamma 2.2",
  "KlickID (IPTC2:630)": "{BEE88F2A-C77E-4BF8-BA2D-4265040EA7A5}",
  "Kort dokument ID (IPTC2:186)": "4025148916",
  "Kvarter (IPTC2:516)": "Järngraven Övra",
  "Land (IPTC2:519)": "Sverige",
  "Materialtyp (IPTC2:550)": "Fotografi",
  "Metadata ändrad (IPTC2:552)": "Nej",
  "Metadata ändrad tid (IPTC2:554)": "08:50:52",
  "Metdata ändrad datum (IPTC2:553)": "2017-11-28",
  "Negativ (IPTC2:631)": "Ja",
  "Ordningsnummer 1 (IPTC2:632)": "D",
  "Ordningsnummer_2 (IPTC2:633)": "7",
  "Original datum (IPTC2:350)": "2005-10-07T00:00:00:00",
  "Originaltext (IPTC2:521)": "Utsikt fr. Söder över Gamla Stan, Riddarholmen m.m.",
  "Person dödsår (IPTC2:566)": "3473",
  "Registrering, signatur (IPTC2:526)": "JB",
  "Registreringsdatum (IPTC2:527)": "1986-12-09",
  "Rubrik / Titel / Sakord (IPTC2:5)": "Utsikt över Gamla Stan från Katarinahissen.",
  "Sammanfattning (IPTC2:120)": "FOTOGRAFI\nUtsikt över Gamla Stan från Katarinahissen.  1904-1904\nFOTOGRAF: Okänd. \nBILDNUMMER: SSMD000007\nStadsmuseet i Stockholm",
  "Sluttid år (IPTC2:533)": "1904",
  "Stad/ort (IPTC2:534)": "Stockholm",
  "Stadsdel (IPTC2:576)": "SÖDERMALM",
  "Starttid år (IPTC2:539)": "1904",
  "Sökord (IPTC2:25)": "Allmänna utsikter",
  "Tillgänglighetsnivå (IPTC2:515)": "Externt",
  "Unikt dokument ID (IPTC2:187)": "SSMD000007",
  "Upphov (IPTC2:80)": "Okänd",
  "Upphovsrättsinnehavare (IPTC2:544)": "SSM",
  "Upphovsrättstillägg (IPTC2:116)": "UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARE: SSM \n",
  "Övrig plats (IPTC2:545)": "Slussen"
}