arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digstad-SSMJDM001835S-0

{
  "id": "798253",
  "kodnamn": "digstad-SSMJDM001835S-0",
  "namn": "Porträtt av Gustav Nathanson.",
  "datum": "mellan 1925 och 1941",
  "samling": "Stockholms digitala stadsmuseum",
  "sortyear": "1933",
  "sortnamn": "Porträtt av Gustav N",
  "views": "6",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "500249",
  "oldViews": "6",
  "newViews": "0",
  "extra-origSiteUrl": "http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=19178",
  "extra-origSiteUrl2": "http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5000&search=(IPTC187%20contains(SSMJDM001835))",
  "1-Rubrik / Titel / Sakord": "Porträtt av Gustav Nathanson.",
  "2-Sammanfattning": "FOTOGRAFI\nPorträtt av Gustav Nathanson.  1925-1941\nFOTOGRAF: Meyere de, Jan. \nBILDNUMMER: JdM 1835\nStadsmuseet i Stockholm",
  "3-Stad/ort": "Stockholm",
  "4-Sökord": "Porträtt",
  "5-Upphov": "Meyere de, Jan",
  "6-Bildbärare": "plast",
  "7-Dataägare": "Fotografidatabasen",
  "8-Färg analog": "Nej",
  "9-Förlaga": "Ja",
  "10-Genomsikt": "Ja",
  "11-Land": "Sverige",
  "12-Materialtyp": "Fotografi",
  "13-Negativ": "Ja",
  "14-Person": "Nathanson, Gustav"
}

...och lite skön källdata

{
  "--FILEPATH--": "SSMJD/SSMJDM001835S.JPG.0.jpg",
  "--FILEURL--": "http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/cache/5000/%24SSM%20-%20103%20Fotografier%20-%20Skiss/Skiss/SSMJDM001835S.t57e936d8.m2048.x55b678c2.JPG",
  "--TOP--Id": "157E0538F7B831F476837F2AEC70F37AB06DB43DEC94AEEB004737EAAE5F3AC63A962D364C1CCD8C9CB52C0965E63660920BA3CD3F1CB7D436CBA8E4E666CD166C9628367323B7219E8206199511DCA1DE92758461E5176EB455164D12DD6F6EA5524FAA97AF3BCCA5524FAA97AF3BCCC4F096A188103E50F912EA6BC6561129D815B9622961056A3F4FA8432BCD01425FD7E0882942DE1D51491686FAA39D5C3D033B70DA5125D003C498C3BE67D256AEEF42AF579486F6E71CB71439D02AC0FA5E5B7F51ACE7E3",
  "--TOP--Name": "SSMJDM001835S.JPG",
  "--TOP--X-FoxToken": "2B32CAB23E382951D637BA8AA7F072628D0DF55B7E69DFFAE8C72C4915B4B532AD82B864ABAB81A129908D2ED40F34D36C598B3AB7DA9FE68F3927EF2019B88903B21F39DF9EB577FB93D5493F0F7D49E3F56716E923F6A62F426179E3A865A366712FA6845C847127EB86216CD53DFC262CF6F83EA27ABC0DEB226A3397EE318F739044E372178FF24D9D0DB21761EDDE27FD3741AE17E822460DD051E2FBE83C06624FA2F1FD1D091EA8DFF0BE2B833638A336C6070F2A5E0438E8E014CF6B6157D656BF80A52A",
  "--TOP--X-TimeStamp": "Mon, 26 Sep 2016 15:55:14 GMT",
  "Accessionsnummer (IPTC2:500)": "A 105/74",
  "Analog ID (IPTC2:600)": "{55B90769-C606-443F-A9B0-3F5CB1A454ED}",
  "Bildbärare (IPTC2:604)": "plast",
  "Bildnummer (IPTC2:603)": "JdM 1835",
  "Bredd (IPTC2:560)": "115",
  "CC: Attribution Name (IPTC2:593)": "1. Erkännande",
  "CC: Attribution URL (IPTC2:592)": "http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/",
  "CC: License (IPTC2:590)": "BY",
  "Dataägare (IPTC2:551)": "Fotografidatabasen",
  "Digitalpixelbredd (IPTC2:645)": "7026",
  "Digitalpixelhöjd (IPTC2:644)": "4850",
  "Digtal ID (IPTC2:607)": "{1322DA29-91E6-4B2E-B166-AC636BA99AAA}",
  "Export genomförd till Stockholmskällan (IPTC2:674)": "Ja",
  "Exporterad till Stockholmskällan (IPTC2:506)": "2009-09-01",
  "Filbeteckning skissbild (IPTC2:953)": "SSMJDM001835S.JPG",
  "Filepath skissbild (IPTC2:954)": "\\\\WS00795\\Fotoware\\Bilder och Dokument\\100 Fotografier\\Skiss",
  "Färg analog (IPTC2:615)": "Nej",
  "Förlaga (IPTC2:618)": "Ja",
  "Genomsikt (IPTC2:620)": "Ja",
  "Godkänd datum (IPTC2:513)": "2009-07-30",
  "Godkänd, signatur (IPTC2:514)": "cse         ",
  "Historik (IPTC2:231)": "E=ACT D=2013-03-26 T=18:18:25 U=S%E4ndh%2C%20Sten-%C5ke%20(aa75103%40WK027596) V=Tillg%E4nglighetsniv%E5%3DExternt%2C%20CC%3A%20BY-NC-SA%20%2B%20godk%E4nn",
  "Höjd (IPTC2:561)": "160",
  "ICC Profil (IPTC2:325)": "Gray Gamma 2.2",
  "KlickID (IPTC2:630)": "{DCB0CB28-DA46-4D5C-BB4C-0343533802DD}",
  "Land (IPTC2:519)": "Sverige",
  "Leveransfilspixelbredd (IPTC2:638)": "581",
  "Leveransfilspixelhöjd (IPTC2:637)": "800",
  "Materialtyp (IPTC2:550)": "Fotografi",
  "Metadata ändrad (IPTC2:552)": "Nej",
  "Metadata ändrad tid (IPTC2:554)": "17:55:12",
  "Metdata ändrad datum (IPTC2:553)": "2016-09-26",
  "Negativ (IPTC2:631)": "Ja",
  "Ordningsnummer 1 (IPTC2:632)": "JdM",
  "Ordningsnummer_2 (IPTC2:633)": "1835",
  "Original datum (IPTC2:350)": "2009-07-30T00:00:00:00",
  "Person (IPTC2:562)": "Nathanson, Gustav",
  "Registrering, signatur (IPTC2:526)": "capa        ",
  "Registreringsdatum (IPTC2:527)": "2008-09-25",
  "Rubrik / Titel / Sakord (IPTC2:5)": "Porträtt av Gustav Nathanson.",
  "SK_StockholmskälleID (IPTC2:824)": "19178",
  "SK_StockholmskälleURL (IPTC2:825)": "http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=19178",
  "SK_title (IPTC2:800)": "Porträtt av Gustav Nathanson",
  "Sammanfattning (IPTC2:120)": "FOTOGRAFI\nPorträtt av Gustav Nathanson.  1925-1941\nFOTOGRAF: Meyere de, Jan. \nBILDNUMMER: JdM 1835\nStadsmuseet i Stockholm",
  "Sluttid år (IPTC2:533)": "1941",
  "Stad/ort (IPTC2:534)": "Stockholm",
  "Starttid år (IPTC2:539)": "1925",
  "Sökord (IPTC2:25)": "Porträtt",
  "Tillgänglighetsnivå (IPTC2:515)": "Externt",
  "Unikt dokument ID (IPTC2:187)": "SSMJDM001835",
  "Upphov (IPTC2:80)": "Meyere de, Jan",
  "Upphovsrättsinnehavare (IPTC2:544)": "SSM",
  "Upphovsrättstillägg (IPTC2:116)": "SSM\n\n\n\n",
  "Ursprungsprogram (IPTC2:65)": "FotoWare FotoStation"
}