arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för djur-01-1638

{
  "id": "3321",
  "kodnamn": "djur-01-1638",
  "namn": "Listonhill",
  "datum": "1638",
  "samling": "Djurgårdskartor",
  "sortyear": "1638",
  "sortnamn": "Listonhill",
  "views": "21",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "3321",
  "oldViews": "21",
  "newViews": "0",
  "0-Åtgärd": "Karta",
  "extra-WGS84": "59.325556,18.1225",
  "extra-origFileCount": "1",
  "extra-origFileUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/k01d_0006d31c.index.djvu?mdat=",
  "extra-origId": "k01d_0006d31c",
  "extra-origId2": "01-1638",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?archive=K01D&showmap=true&&nbOfImages=1&sd_base=k01d&sd_ktun=0006d31c",
  "1-Beskrivning": "Listonhill",
  "2-": "Enberg"
}