arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för djur-01-2666

{
  "id": "3417",
  "kodnamn": "djur-01-2666",
  "namn": "Djursborg",
  "datum": "1908",
  "samling": "Djurgårdskartor",
  "sortyear": "1908",
  "sortnamn": "Djursborg",
  "views": "12",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "3417",
  "oldViews": "12",
  "newViews": "0",
  "0-Åtgärd": "Karta",
  "extra-Antal bilder": "1",
  "extra-WGS84": "59.325556,18.1225",
  "extra-origFileCount": "1",
  "extra-origFileUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/k01d_0006d315.index.djvu?mdat=",
  "extra-origId": "k01d_0006d315",
  "extra-origId2": "01-2666",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?archive=K01D&showmap=true&&nbOfImages=1&sd_base=k01d&sd_ktun=0006d315",
  "1-Beskrivning": "Djursborg",
  "2-Anmärkning": "Ladugårdsgärdet"
}