arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för ekonom-J131-10no

{
  "id": "5250",
  "kodnamn": "ekonom-J131-10no",
  "namn": "Torslanda J131-10NO",
  "datum": "1934",
  "samling": "Ekonomiska kartan",
  "sortyear": "1934",
  "sortnamn": "Torslanda J13110NO",
  "views": "29",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "5250",
  "oldViews": "29",
  "newViews": "0",
  "0-Bladnamn": "Torslanda",
  "extra-WGS84": "57.72315200000001,11.7676685",
  "extra-origFileCount": "2",
  "extra-origFileUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/document/rak2_52414b5f4a3133312d31304e4f.index.djvu?mdat=",
  "extra-origId-Rak-id": "J131-10no",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&raki=J131-10NO&sd_ktun=52414b5f4a3133312d31304e4f&nbOfImages=2",
  "2-Län": "Göteborgs o bohus län",
  "3-Län": "Älvsborgs län",
  "4-Län": "Skaraborgs län"
}