arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för filmfors-2743

{
  "id": "813880",
  "kodnamn": "filmfors-2743",
  "namn": "Kalmarbiografen, Kalmar, 1910/04/28",
  "datum": "1910",
  "samling": "Filmarkivforsknings programblad",
  "sortyear": "1910",
  "sortnamn": "Kalmarbiografen Kalm",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "515758",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "extra-origFileUrl": "http://filmarkivforskning.se/wp-content/uploads/2015/05/fil2713-1600x2264.jpg",
  "extra-origId": "2743",
  "extra-origSiteUrl": "http://filmarkivforskning.se/programblad/kalmarbiografen-kalmar-19100428/",
  "1-Årtal": "1910",
  "2-Ort": "Kalmar",
  "3-Relaterade filmer": "Boy-scouts",
  "4-Relaterade filmer": "En söndag i Dovorconnes",
  "5-Relaterade filmer": "Låt bli att kittlas",
  "6-Relaterade filmer": "Människa eller orm?",
  "7-Relaterade filmer": "Skriet i vildmarken",
  "8-Biograf": "Kalmarbiografen",
  "9-Text": "mm me. Tie. mmm Aumbolagi Boken km."
}

...och lite skön källdata

ll


(Innehsjvae:     a ra s e n.) Föreställningar dagligen oafbrutet från kl. 6,15-10,15 em. från och med Torsdagen den 28 April rgloz utomonuigr vacker- [mh :ammande bara.               grand waves? 99D omsutsla en” ”ffEn Cowbmys ny Kinematograferadl af Essanay Filmkompani, Chicago, U. S. A     vimerikänek ny               En bild .föl- : Visas som exlra nummer älven della program. Boy-scouts. Stockholms Boy-scouls klubbs öfningar i Sloekholmslraklen. En intressant bild för alla. Bör ses af alla Kalmar-pojkar. Låt bli att kittlas. Högst skrattretamle     .I- Se låeskrlfningen ä programmet .M Nytt progralm Måndagen den 2 Maj.   :mm me. Tie.. mmm Aumbolagi Boken-km.