arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för general-J243-25-3

{
  "id": "3749",
  "kodnamn": "general-J243-25-3",
  "namn": "Kungsbacka",
  "datum": "1939",
  "samling": "Generalstabskartan",
  "sortyear": "1939",
  "sortnamn": "Kungsbacka",
  "views": "18",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "3749",
  "oldViews": "17",
  "newViews": "1",
  "0-Bladnamn": "Kungsbacka",
  "extra-WGS84": "57.4874497,12.076234",
  "extra-origFileCount": "1",
  "extra-origFileUrl": "rak2_52414b5f4a3234332d32352d33.index.djvu",
  "extra-origId-Rak-id": "J243-25-3",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&raki=J243-25-3&sd_ktun=52414b5f4a3234332d32352d33&nbOfImages=1"
}