arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för general-J243-35-1

{
  "id": "3675",
  "kodnamn": "general-J243-35-1",
  "namn": "Jönköping",
  "datum": "1887",
  "samling": "Generalstabskartan",
  "sortyear": "1887",
  "sortnamn": "Jönköping",
  "views": "8",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "3675",
  "oldViews": "8",
  "newViews": "0",
  "0-Bladnamn": "Jönköping",
  "extra-WGS84": "57.78261370000001,14.1617876",
  "extra-origFileCount": "1",
  "extra-origFileUrl": "rak2_52414b5f4a3234332d33352d31.index.djvu",
  "extra-origId-Rak-id": "J243-35-1",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&raki=J243-35-1&sd_ktun=52414b5f4a3234332d33352d31&nbOfImages=1"
}