arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för general-J243-37-1

{
  "id": "3505",
  "kodnamn": "general-J243-37-1",
  "namn": "Västervik",
  "datum": "1883",
  "samling": "Generalstabskartan",
  "sortyear": "1883",
  "sortnamn": "Västervik",
  "views": "29",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "3505",
  "oldViews": "29",
  "newViews": "0",
  "0-Bladnamn": "Västervik",
  "extra-WGS84": "57.75771559999999,16.6369759",
  "extra-origFileCount": "1",
  "extra-origFileUrl": "rak2_52414b5f4a3234332d33372d31.index.djvu",
  "extra-origId-Rak-id": "J243-37-1",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&raki=J243-37-1&sd_ktun=52414b5f4a3234332d33372d31&nbOfImages=1"
}