arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för harad-J112-56-12

{
  "id": "3851",
  "kodnamn": "harad-J112-56-12",
  "namn": "Östra stenby J112-56-12",
  "datum": "1868-77",
  "samling": "Häradsekonomiska kartan",
  "sortyear": "1868",
  "sortnamn": "Östra stenby J112561",
  "views": "8",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "3851",
  "oldViews": "8",
  "newViews": "0",
  "0-Bladnamn": "Östra stenby",
  "extra-WGS84": "58.5830007,16.4759936",
  "extra-origFileCount": "1",
  "extra-origFileUrl": "rak2_52414b5f4a3131322d35362d3132.index.djvu",
  "extra-origId-Rak-id": "J112-56-12",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&raki=J112-56-12&sd_ktun=52414b5f4a3131322d35362d3132&nbOfImages=1",
  "2-Län": "Södermanlands län"
}