arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för kb-18035799

{
  "id": "153",
  "kodnamn": "kb-18035799",
  "namn": "Drottning Kristinas triumfbåge",
  "datum": "16--",
  "samling": "Kungliga biblioteket",
  "sortyear": "1650",
  "sortnamn": "Drottning Kristinas",
  "views": "13",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "153",
  "oldViews": "12",
  "newViews": "1",
  "0-Personnamn": "Dahlbergh, Erik,",
  "extra-WGS84": "59.3346342,18.060526",
  "extra-origFileCount": "2",
  "extra-origId": "18035799",
  "extra-origSiteUrl": "http://libris.kb.se/bib/18035799",
  "1-Fysisk beskrivning": "1 teckning, blyerts och penna, s/v, 33 x 29 cm",
  "2-Anmärkning": "Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 184",
  "3-Anmärkning": "Titel konstruerad efter Magnusson, S.184",
  "4-Anmärkning": "Med påskrift: Drtt. Christinas äreport.- b",
  "5-Anmärkning": "Med text på bladets baksida: Kladden vnd Concepte zur Schwedisch Thopographia",
  "6-Ämnesord": "Triumfbågar",
  "7-Ämnesord": "Triumphal arches",
  "8-Genre": "Blyertsteckningar",
  "9-Genre": "Bläck- och tuschteckningar",
  "10-Genre": "Bilder",
  "11-Genre": "Teckningar"
}

...och lite skön källdata

000		06099ckm a22012857a 4500
001		18035799
003		SE-LIBR
005		20160524114031.0
007		kd boc
007		cr||||||||||||
008		150608s16uu  sw ||| |   |o  i|zxx c
024	7	$a KoB Dahlb. Handt. 1:44$2 KB-signum
040		$a S
042		$9 SAHT$9 DIGI
100	1	$a Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703$4 art$0 183149
245	1 0	$a Drottning Kristinas triumfbåge$h [Elektronisk resurs]
260		$c [16--]
300		$a 1 teckning :$b blyerts och penna, s/v ;$c 33 x 29 cm
500		$a Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 184
500		$a Titel konstruerad efter Magnusson, S.184
533		$a Digitalt faksimil$b Stockholm$c Kungliga biblioteket$d 2015
562		$a Med påskrift: Drtt. Christinas äreport.- b
562		$a Med text på bladets baksida: Kladden vnd Concepte zur Schwedisch Thopographia
650	7	$a Triumfbågar$2 sao$0 159745
650	0	$a Triumphal arches
651	7	$a Sverige$z Stockholm$z Norrmalm$2 sao
655	7	$a Blyertsteckningar$2 gmgpc//swe$0 297786
655	7	$a Bläck- och tuschteckningar$2 gmgpc//swe$0 297826
655	7	$a Bilder$2 saogf$0 353531$0 282076
655	7	$a Teckningar$2 gmgpc//swe$0 282074
776	0 8	$i Originalversion:$t Drottning Kristinas triumfbåge$w 11143686
787	0 8	$i Handritad förlaga till:$a Marot, Jean$t Arcus Triumphalis Augustissimae Reginae Christinae$d 1667$w 8432666
856	4 0	$u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:suecia-18035799$z pdf$z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket$x sueciapdf
856	4 0	$u https://data.kb.se/datasets/2016/05/suecia/18035799.pdf$z pdf$z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket$x datapdf
856	4 0	$u https://data.kb.se/datasets/2014/10/suecia/18035799,1.tif$z Masterfil 204 MB$z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket$x master
856	4 0	$u https://data.kb.se/datasets/2014/10/suecia/18035799,2.tif$z Masterfil bild 2, 207 MB$z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket$x master
856	4 2	$u https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004095489&local_base=sah$z Sök/visa i suecia.kb.se$x sueciakbse
856	4 2	$u https://weburn.kb.se/suecia/bild/99/18035799.jpg$z Lågupplöst bild$x digipic
900	1 s	$6 100$a Dahlbergh, Erik Jönsson,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900	1 s	$6 100$a Dahlberg, Erik,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900	1 s	$6 100$a Dahlberg, Erik Jönsson,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900	1 s	$6 100$a Dahlberg, Erich I.,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900	1 s	$6 100$a Dahlbergh, Erich,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
950	k	$6 650$a Bågar (byggnadskonstruktion)$w g$u Triumfbågar
950	k	$6 650$a Monument$w g$u Triumfbågar
950	k	$6 650$a Äreportar$u Triumfbågar
955	s	$6 655$a Grafitteckningar$u Blyertsteckningar
955	k	$6 655$a Teckningar$w g$u Blyertsteckningar
955	k	$6 655$a Bildverk$u Bilder
955	k	$6 655$a ABC-bilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Affischer$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Andaktsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Barnkonst$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Collage$w h$u Bilder
955	k	$6 655$w h$a Découpure$u Bilder
955	k	$6 655$a Dekorer (grafik)$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Fotografier$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Fotomontage$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Genomsiktsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Genrebilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Havsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Idolbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Illustrationer$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Landskapsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Marina bilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Målningar$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Porträtt$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Rekonstruktioner (bilder)$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Skämtteckningar$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Sjökrigsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Stilleben$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Teckningar$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Tre bilder i en$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Tryck$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Ukiyo-e$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Konstnärers ungdomsverk$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Vinjetter$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Vyer$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Elektroniska bilder$u Bilder
955	k	$6 655$a Ritningar$u Bilder
955	k	$6 655$a Bilder$w g$u Teckningar
955	k	$6 655$a Teckningar med abstrakta motiv$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Blyertsteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Bläck- och tuschteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Färgstiftsteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Genomskärningsbilder$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Kalkeringar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Kolteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Kritteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Landskapsteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Laveringar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Marina teckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Metallstiftsteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Modellteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Pennteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Sammanställda teckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Skrapkartonger$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Teckningar med havsmotiv$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Akvareller$u Teckningar
955	k	$6 655$a Blandteknik$u Teckningar
955	k	$6 655$a Cliché-verre$u Teckningar
955	k	$6 655$a Handkolorerade förstoringar$u Teckningar
955	s	$6 655$a Teckningar i bläck$u Bläck- och tuschteckningar
955	s	$6 655$a Tuschteckningar$u Bläck- och tuschteckningar
955	k	$6 655$a Teckningar$w g$u Bläck- och tuschteckningar
955	k	$6 655$a Laveringar$u Bläck- och tuschteckningar
841		$5 S$a u a$b 150615||0000|||||001||||||000000$e 1
843		$5 S$a pdf$e flersidig
852		$5 S$b S$z Digitaliserat exemplar$z Fritt tillgänglig via Internet
949		$5 S$a Wallin$b 276, 277$c sorteringskod$d hsaml$e sorteringsnummer$f 061$g Teckning Dahlb. Handt. 1:44$h omvänd sorteringskod$i fsaml$j materialtyp$k Teckning