arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för kb-18036442

{
  "id": "353",
  "kodnamn": "kb-18036442",
  "namn": "Mora stenar",
  "datum": "1664",
  "samling": "Kungliga biblioteket",
  "sortyear": "1664",
  "sortnamn": "Mora stenar",
  "views": "2",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "353",
  "oldViews": "2",
  "newViews": "0",
  "0-Personnamn": "Dahlbergh, Erik,",
  "extra-WGS84": "59.79717489999999,17.8375646",
  "extra-origFileCount": "1",
  "extra-origId": "18036442",
  "extra-origSiteUrl": "http://libris.kb.se/bib/18036442",
  "1-Fysisk beskrivning": "1 teckning, blyerts, s/v, 21 x 33 cm",
  "2-Anmärkning": "Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 187",
  "3-Anmärkning": "Teckningen utförd 1664 enligt Magnusson. S. 187",
  "4-Anmärkning": "Titel konstruerad efter Magnusson",
  "5-Anmärkning": "Baksida till KoB Dahlb. Handt. 10: 43v",
  "6-Anmärkning": "Med påskrift: Eek.- Gerssgårdh.- a.- a.- Påhlåån fl..- Edby.- Hammarby.- Griffter, brunnar, Appelträ",
  "7-Ämnesord": "Minnesstenar",
  "8-Ämnesord": "Runor",
  "9-Ämnesord": "Runes",
  "10-Genre": "Blyertsteckningar",
  "11-Genre": "Skisser",
  "12-Genre": "Bilder",
  "13-Genre": "Teckningar"
}

...och lite skön källdata

000		06920ckm a22014657a 4500
001		18036442
003		SE-LIBR
005		20170419141445.0
007		kd boc
007		cr||||||||||||
008		150608s1664  sw ||| |   |o  i|swe c
024	7	$a KoB Dahlb. Handt. 10:43$2 KB-signum
040		$a S
042		$9 SAHT$9 DIGI
100	1	$a Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703$4 art$0 183149
245	1 0	$a Mora stenar$h [Elektronisk resurs]
260		$c 1664
300		$a 1 teckning :$b blyerts, s/v ;$c 21 x 33 cm
500		$a Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 187
500		$a Teckningen utförd 1664 enligt Magnusson. S. 187
500		$a Titel konstruerad efter Magnusson
500		$a Baksida till KoB Dahlb. Handt. 10: 43v
533		$a Digitalt faksimil$b Stockholm$c Kungliga biblioteket$d 2015
562		$a Med påskrift: Eek.- Gerssgårdh.- a.- a.- Påhlåån fl..- Edby.- Hammarby.- Griffter, brunnar, Appelträ
610	2 4	$a Mora stenar
610	2 4	$a Mora äng$0 340932
650	7	$a Minnesstenar$2 sao$0 168937
650	7	$a Runor$2 sao$0 226844
650	0	$a Runes
651	7	$a Sverige$z Uppland$z Lagga$2 sao
655	7	$a Blyertsteckningar$2 gmgpc//swe$0 297786
655	7	$a Skisser$2 gmgpc//swe$0 384730$0 298068
655	7	$a Bilder$2 saogf$0 282076$0 353531
655	7	$a Teckningar$2 gmgpc//swe$0 282074
740	0	$a Avbildning av den sköna och minnesrika plats, där de gamla svearna och göterna valde sina konungar och till minne därav lade inhuggna stenar
776	0 8	$i Originalversion:$t Mora stenar$w 11609776
787	0 8	$i Handritad förlaga till:$a Perelle, Adam$t Tumuli Vetustissimorum Sueciae Regum dimidium miliare Ubsalia distantes ad Paraeciam Ubsaliam Veterem Gambla Ubsala högar ; Delineatio loci amoeni et antiquitate venerabilis ubi veteres Sueci et Gothi Reges suos eligebant et in facti memoriam lapides incisos relinquebant Vulgo dicti Moorasteen$d 1668$w 8436345
856	4 0	$u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:suecia-18036442$z pdf$z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket$x sueciapdf
856	4 0	$u https://data.kb.se/datasets/2016/05/suecia/18036442.pdf$z pdf$z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket$x datapdf
856	4 0	$u https://data.kb.se/datasets/2014/10/suecia/18036442,1.tif$z Masterfil 103 MB$z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket$x master
856	4 2	$u https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004096087&local_base=sah$z Sök/visa i suecia.kb.se$x sueciakbse
856	4 2	$u https://weburn.kb.se/suecia/bild/42/18036442.jpg$z Lågupplöst bild$x digipic
856	4 2	$u https://data.riksarkivet.se/tora/1630$x tora$w 1630$z TORA (Topografiskt register på Riksarkivet)
900	1 s	$6 100$a Dahlbergh, Erik Jönsson,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900	1 s	$6 100$a Dahlberg, Erik,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900	1 s	$6 100$a Dahlberg, Erik Jönsson,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900	1 s	$6 100$a Dahlberg, Erich I.,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900	1 s	$6 100$a Dahlbergh, Erich,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
910	2 s	$6 610$a Mora kungsäng$u Mora äng
950	k	$6 650$a Stenmonument$w g$u Minnesstenar
950	k	$6 650$a Resta stenar$u Minnesstenar
950	k	$6 650$a Historiska minnesmärken$w g$u Minnesstenar
950	s	$6 650$a Futhark$u Runor
950	s	$6 650$a Futhorc$u Runor
950	s	$6 650$a Futhork$u Runor
950	k	$6 650$a Alfabet$w g$u Runor
950	k	$6 650$a Dalrunor$w h$u Runor
950	k	$6 650$a Runstenar$u Runor
950	k	$6 650$a Runologi$u Runor
950	k	$6 650$a Runinskrifter$u Runor
955	k	$6 655$a Bilder$w g$u Teckningar
955	k	$6 655$a Teckningar med abstrakta motiv$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Blyertsteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Bläck- och tuschteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Färgstiftsteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Genomskärningsbilder$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Kalkeringar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Kolteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Kritteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Landskapsteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Laveringar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Marina teckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Metallstiftsteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Modellteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Pennteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Sammanställda teckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Skrapkartonger$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Teckningar med havsmotiv$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Akvareller$u Teckningar
955	k	$6 655$a Blandteknik$u Teckningar
955	k	$6 655$a Cliché-verre$u Teckningar
955	k	$6 655$a Handkolorerade förstoringar$u Teckningar
955	s	$6 655$a Grafitteckningar$u Blyertsteckningar
955	k	$6 655$a Teckningar$w g$u Blyertsteckningar
955	k	$6 655$a ABC-bilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Affischer$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Andaktsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Barnkonst$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Collage$w h$u Bilder
955	k	$6 655$w h$a Découpure$u Bilder
955	k	$6 655$a Dekorer (grafik)$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Fotografier$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Fotomontage$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Genomsiktsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Genrebilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Havsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Idolbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Illustrationer$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Landskapsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Marina bilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Målningar$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Porträtt$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Rekonstruktioner (bilder)$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Skämtteckningar$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Sjökrigsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Stilleben$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Teckningar$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Tre bilder i en$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Tryck$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Ukiyo-e$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Konstnärers ungdomsverk$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Vinjetter$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Vyer$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Elektroniska bilder$u Bilder
955	k	$6 655$a Ritningar$u Bilder
955	s	$6 655$a Skissböcker$u Skisser
955	k	$6 655$w g$a Handlingar (dokument)$u Skisser
955	k	$6 655$a Handskrifter$u Skisser
955	k	$6 655$a Bildverk$u Bilder
955	k	$6 655$a Reseskildringar (bilder)$w h$u Skisser
955	k	$6 655$a Ritningar$u Skisser
955	k	$6 655$a Studier (bilder)$u Skisser
841		$5 S$a u a$b 150615||0000|||||001||||||000000$e 1
852		$5 S$b S$z Digitaliserat exemplar$z Fritt tillgänglig via Internet
949		$5 S$a Wallin$b 673, 674, 677, 678$c sorteringskod$d hsaml$e sorteringsnummer$f 661$g Teckning Dahlb. Handt. 10:43$h omvänd sorteringskod$i fsaml$j materialtyp$k Teckning