arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för kb-18036534

{
  "id": "33",
  "kodnamn": "kb-18036534",
  "namn": "Penningby",
  "datum": "1703?",
  "samling": "Kungliga biblioteket",
  "sortyear": "1703",
  "sortnamn": "Penningby",
  "views": "3",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "33",
  "oldViews": "3",
  "newViews": "0",
  "0-Personnamn": "Aveelen, Johannes van den,",
  "extra-WGS84": "59.7595841,18.7013584",
  "extra-origFileCount": "2",
  "extra-origId": "18036534",
  "extra-origSiteUrl": "http://libris.kb.se/bib/18036534",
  "1-Fysisk beskrivning": "1 teckning, penna och lavering, s/v, 22 x 35 cm",
  "2-Anmärkning": "Titel konstruerad av katalogisatör",
  "3-Anmärkning": "Aveelen konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 192",
  "4-Anmärkning": "Teckningen sannolikt utförd 1703 enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 192",
  "5-Anmärkning": "Monterad bild sammanfogad av flera segment",
  "6-Anmärkning": "Med påskrift på bladets baksida: Efftr H.s hoghrefl. Excell:ns [ordres stickes] denne på en heel Plåt att tryckas på ett helt ark",
  "7-Anmärkning": "Teckning och ritsning stark genomslagen och rödfärgad på bladets baksida",
  "8-Ämnesord": "Slott",
  "9-Ämnesord": "Palaces",
  "10-Genre": "Bilder",
  "11-Genre": "Bläck- och tuschteckningar",
  "12-Genre": "Laveringar",
  "13-Genre": "Teckningar"
}

...och lite skön källdata

000		06826ckm a22014057a 4500
001		18036534
003		SE-LIBR
005		20160524114657.0
007		kd boc
007		cr||||||||||||
008		150608s1703  sw ||| |   |o  i|swe c
024	7	$a KoB N122$2 KB-signum
040		$a S
042		$9 SAHT$9 DIGI
100	1	$a Aveelen, Johannes van den,$d 1655-1727$4 art$0 324756
245	1 0	$a Penningby$h [Elektronisk resurs]
260		$c [1703?]
300		$a 1 teckning :$b penna och lavering, s/v ;$c 22 x 35 cm
500		$a Titel konstruerad av katalogisatör
500		$a Aveelen konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 192
500		$a Teckningen sannolikt utförd 1703 enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 192
500		$a Monterad bild sammanfogad av flera segment
533		$a Digitalt faksimil$b Stockholm$c Kungliga biblioteket$d 2015
562		$a Med påskrift på bladets baksida: Efftr H.s hoghrefl. Excell:ns [ordres stickes] denne på en heel Plåt att tryckas på ett helt ark
562		$a Teckning och ritsning stark genomslagen och rödfärgad på bladets baksida
610	2 4	$a Penningby slott
650	7	$a Slott$2 sao$0 165938
650	0	$a Palaces
651	7	$a Sverige$z Uppland$z Norrtälje$2 sao
655	7	$a Bilder$2 saogf$0 353531$0 282076
655	7	$a Bläck- och tuschteckningar$2 gmgpc//swe$0 297826
655	7	$a Laveringar$2 gmgpc//swe$0 297832
655	7	$a Teckningar$2 gmgpc//swe$0 282074
700	1	$a Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703$4 oth$0 183149
776	0 8	$i Originalversion:$t Penningby$w 11774438
787	0 8	$i Spegelvänd handritad förlaga till:$a Aveelen, Johan van den$t Penningeby$d 1709$w 8463815
856	4 0	$u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:suecia-18036534$z pdf$z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket$x sueciapdf
856	4 0	$u https://data.kb.se/datasets/2016/05/suecia/18036534.pdf$z pdf$z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket$x datapdf
856	4 0	$u https://data.kb.se/datasets/2014/10/suecia/18036534,1.tif$z Masterfil 91 MB$z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket$x master
856	4 0	$u https://data.kb.se/datasets/2014/10/suecia/18036534,2.tif$z Masterfil bild 2, 91 MB$z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket$x master
856	4 2	$u https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004096157&local_base=sah$z Sök/visa i suecia.kb.se$x sueciakbse
856	4 2	$u https://weburn.kb.se/suecia/bild/34/18036534.jpg$z Lågupplöst bild$x digipic
900	1 s	$6 100$a Aveelen, Johan van den,$d 1655-1727$u Aveelen, Johannes van den,$d 1655-1727
900	1 s	$6 100$a Aveele, J. vanden, 1655-1727$u Aveelen, Johannes van den,$d 1655-1727
900	1 s	$6 100$a Aveele, Johannes van den, 1655-1727$u Aveelen, Johannes van den,$d 1655-1727
900	1 s	$6 100$a Avele, Ioanne vanden, 1655-1727$u Aveelen, Johannes van den,$d 1655-1727
900	1 s	$6 100$a Aveele, Jan van den,$d 1655-1727$u Aveelen, Johannes van den,$d 1655-1727
900	1 s	$6 700$a Dahlbergh, Erik Jönsson,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900	1 s	$6 700$a Dahlberg, Erik,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900	1 s	$6 700$a Dahlberg, Erik Jönsson,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900	1 s	$6 700$a Dahlberg, Erich I.,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900	1 s	$6 700$a Dahlbergh, Erich,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
950	k	$6 650$a Lustslott$w h$u Slott
950	k	$6 650$a Byggnader$w g$u Slott
955	s	$6 655$a Lavyrer$u Laveringar
955	k	$6 655$a Teckningar$w g$u Laveringar
955	k	$6 655$a Bläck- och tuschteckningar$u Laveringar
955	k	$6 655$a Penselteckningar$u Laveringar
955	k	$6 655$a Bilder$w g$u Teckningar
955	k	$6 655$a Teckningar med abstrakta motiv$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Blyertsteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Bläck- och tuschteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Färgstiftsteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Genomskärningsbilder$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Kalkeringar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Kolteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Kritteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Landskapsteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Laveringar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Marina teckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Metallstiftsteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Modellteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Pennteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Sammanställda teckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Skrapkartonger$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Teckningar med havsmotiv$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Akvareller$u Teckningar
955	k	$6 655$a Blandteknik$u Teckningar
955	k	$6 655$a Cliché-verre$u Teckningar
955	k	$6 655$a Handkolorerade förstoringar$u Teckningar
955	s	$6 655$a Teckningar i bläck$u Bläck- och tuschteckningar
955	s	$6 655$a Tuschteckningar$u Bläck- och tuschteckningar
955	k	$6 655$a Teckningar$w g$u Bläck- och tuschteckningar
955	k	$6 655$a Laveringar$u Bläck- och tuschteckningar
955	k	$6 655$a Bildverk$u Bilder
955	k	$6 655$a ABC-bilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Affischer$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Andaktsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Barnkonst$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Collage$w h$u Bilder
955	k	$6 655$w h$a Découpure$u Bilder
955	k	$6 655$a Dekorer (grafik)$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Fotografier$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Fotomontage$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Genomsiktsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Genrebilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Havsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Idolbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Illustrationer$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Landskapsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Marina bilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Målningar$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Porträtt$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Rekonstruktioner (bilder)$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Skämtteckningar$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Sjökrigsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Stilleben$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Teckningar$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Tre bilder i en$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Tryck$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Ukiyo-e$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Konstnärers ungdomsverk$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Vinjetter$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Vyer$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Elektroniska bilder$u Bilder
955	k	$6 655$a Ritningar$u Bilder
841		$5 S$a u a$b 150615||0000|||||001||||||000000$e 1
843		$5 S$a pdf$e flersidig
852		$5 S$b S$z Digitaliserat exemplar$z Fritt tillgänglig via Internet
949		$5 S$a Wallin$b 1065, 1063, 1064$c sorteringskod$d isaml$e sorteringsnummer$f 025$g Nescher N122$h omvänd sorteringskod$i esaml$j materialtyp$k Teckning