arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-A128-3:c7:50

{
  "id": "98723",
  "kodnamn": "lms-A128-3:c7:50",
  "namn": "Glasby nr 1-2",
  "datum": "1636",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1636",
  "sortnamn": "Glasby nr 12",
  "views": "5",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "98723",
  "oldViews": "5",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "A128-3:c7:50",
  "extra-WGS84": "59.1813605199269,17.6897903049212",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-A128-3.c7.50",
  "extra-origFileCount": "1",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f413132382d333a43373a3530.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f413132382d333a43373a3530",
  "1-Län": "Stockholms län",
  "2-Socken": "Östertälje socken",
  "3-Ort": "Glasby nr 1-2",
  "4-Åtgärd": "Geometrisk avfattning",
  "6-Lantmätare": "Sven Månsson",
  "7-Antal bilder": "1"
}