arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-A3-15:1

{
  "id": "89953",
  "kodnamn": "lms-A3-15:1",
  "namn": "Årby nr 1-2",
  "datum": "1814",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1814",
  "sortnamn": "Årby nr 12",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "89953",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "A3-15:1",
  "extra-WGS84": "59.741521941250596,17.72093618715975",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-A3-15.1",
  "extra-origFileCount": "3",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f41332d31353a31.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=3&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f41332d31353a31",
  "1-Län": "Stockholms län",
  "2-Socken": "Alsike socken",
  "3-Ort": "Årby nr 1-2",
  "4-Åtgärd": "Storskifte på utmark/utägor",
  "6-Lantmätare": "Ulrik Dahlbeck",
  "7-Antal bilder": "3"
}