arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-A32-6:1

{
  "id": "48694",
  "kodnamn": "lms-A32-6:1",
  "namn": "Gottröra lilla nr 1-4",
  "datum": "1767",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1767",
  "sortnamn": "Gottröra lilla nr 14",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "48694",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "A32-6:1",
  "extra-WGS84": "59.7575884631595,18.1577206145712",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-A32-6.1",
  "extra-origFileCount": "3",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f4133322d363a31.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=3&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f4133322d363a31",
  "1-Län": "Stockholms län",
  "2-Socken": "Gottröra socken",
  "3-Ort": "Gottröra lilla nr 1-4",
  "4-Åtgärd": "Storskifte på äng",
  "6-Anmärkning": "O skogsmark",
  "7-Lantmätare": "Gabriel Boding, Jonas Agertin",
  "8-Antal bilder": "3"
}