arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-C99-27:c3:117

{
  "id": "49154",
  "kodnamn": "lms-C99-27:c3:117",
  "namn": "Karlstorp nr 1",
  "datum": "1641",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1641",
  "sortnamn": "Karlstorp nr 1",
  "views": "6",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "49154",
  "oldViews": "6",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "C99-27:c3:117",
  "extra-WGS84": "59.24723784678275,16.9743358365589",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-C99-27.c3.117",
  "extra-origFileCount": "1",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f4339392d32373a43333a313137.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f4339392d32363a43333a3936",
  "1-Län": "Södermanlands län",
  "2-Socken": "Åkers socken",
  "3-Ort": "Karlstorp nr 1",
  "4-": "Geometrisk avmätning",
  "6-": "Anders samuelsson",
  "7-": "1"
}