arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-D18-64:d2:138

{
  "id": "98080",
  "kodnamn": "lms-D18-64:d2:138",
  "namn": "Lackmålen nr 1-2",
  "datum": "1650",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1650",
  "sortnamn": "Lackmålen nr 12",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "98080",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "D18-64:d2:138",
  "extra-WGS84": "58.474406005889946,16.2524772117793",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-D18-64.d2.138",
  "extra-origFileCount": "1",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f4431382d36343a44323a313338.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f4431382d36343a44323a313338",
  "1-Län": "Östergötlands län",
  "2-Socken": "Drothems socken",
  "3-Ort": "Lackmålen nr 1-2",
  "4-": "Geometrisk ägoavmätning",
  "6-": "Johan rogier de",
  "7-": "1"
}