arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-D29-14:d2:360

{
  "id": "98261",
  "kodnamn": "lms-D29-14:d2:360",
  "namn": "Fyrtorp nr 1",
  "datum": "1650",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1650",
  "sortnamn": "Fyrtorp nr 1",
  "views": "2",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "98261",
  "oldViews": "2",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "D29-14:d2:360",
  "extra-WGS84": "58.21432820176315,16.7593257490132",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-D29-14.d2.360",
  "extra-origFileCount": "1",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f4432392d31343a44323a333630.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f4432392d31343a44323a333630",
  "1-Län": "Östergötlands län",
  "2-Socken": "Gryts socken",
  "3-Ort": "Fyrtorp nr 1",
  "4-": "Geometrisk avmätning",
  "6-": "Johan rogier de",
  "7-": "1"
}