arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-D53-15:4

{
  "id": "98376",
  "kodnamn": "lms-D53-15:4",
  "namn": "Gjöpperstad nr 1-3",
  "datum": "1824",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1824",
  "sortnamn": "Gjöpperstad nr 13",
  "views": "3",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "98376",
  "oldViews": "3",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "D53-15:4",
  "extra-WGS84": "58.519987290041136,16.531596981816566",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-D53-15.4",
  "extra-origFileCount": "3",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f4435332d31353a34.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=3&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f4435332d31353a34",
  "1-Län": "Östergötlands län",
  "2-Socken": "Kuddby socken",
  "3-Ort": "Gjöpperstad nr 1-3",
  "4-Åtgärd": "Enskifte",
  "6-Lantmätare": "Karl Olof Fallk",
  "7-Antal bilder": "3"
}