arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-G26-11:g1:13 21

{
  "id": "50176",
  "kodnamn": "lms-G26-11:g1:13 21",
  "namn": "Torngård nr 1-2",
  "datum": "1641",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1641",
  "sortnamn": "Torngård nr 12",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "50176",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "G26-11:g1:13 21",
  "extra-WGS84": "56.3131670894852,16.4939595219299",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-G26-11.g1.13.21",
  "extra-origFileCount": "2",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f4732362d31313a47313a31332d3231.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=2&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f4732362d31303a47313a31342d31352d3235",
  "1-Län": "Kalmar län",
  "2-Socken": "Gräsgårds socken",
  "3-Ort": "Torngård nr 1-2",
  "4-Åtgärd": "Geometrisk avmätning",
  "6-Lantmätare": "Ambjörn Larsson Ruuth",
  "7-Antal bilder": "2"
}