arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-H63-14:2

{
  "id": "92575",
  "kodnamn": "lms-H63-14:2",
  "namn": "Myra nr 1",
  "datum": "1817",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1817",
  "sortnamn": "Myra nr 1",
  "views": "3",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "92575",
  "oldViews": "3",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "H63-14:2",
  "extra-WGS84": "57.48244400431355,18.2701711079607",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-H63-14.2",
  "extra-origFileCount": "1",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f4836332d31343a32.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f4836332d31343a32",
  "1-Län": "Gotlands län",
  "2-Socken": "Mästerby socken",
  "3-Ort": "Myra nr 1",
  "4-": "Storskifte",
  "6-": "Beskr saknas, karta",
  "7-": "Gabriel timoteus vickman",
  "8-": "1"
}