arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-H75-8:3

{
  "id": "98288",
  "kodnamn": "lms-H75-8:3",
  "namn": "Homa stora nr 1",
  "datum": "1824",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1824",
  "sortnamn": "Homa stora nr 1",
  "views": "4",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "98288",
  "oldViews": "4",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "H75-8:3",
  "extra-WGS84": "57.53831853199804,18.224299939726638",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-H75-8.3",
  "extra-origFileCount": "3",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f4837352d383a33.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=3&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f4837352d383a33",
  "1-Län": "Gotlands län",
  "2-Socken": "Stenkumla socken",
  "3-Ort": "Homa stora nr 1",
  "4-Åtgärd": "Storskifte på skog/skogsmark",
  "6-Lantmätare": "Karl Otto Vickman",
  "7-Antal bilder": "3"
}