arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-I8-13:7

{
  "id": "21540",
  "kodnamn": "lms-I8-13:7",
  "namn": "Fridlevstad nr 1-8",
  "datum": "1934",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1934",
  "sortnamn": "Fridlevstad nr 18",
  "views": "8",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "21540",
  "oldViews": "8",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "I8-13:7",
  "extra-WGS84": "56.337981786179,15.553891152595066",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-I8-13.7",
  "extra-origFileCount": "41",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f49382d31333a37.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=41&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f49382d31333a37",
  "1-Län": "Blekinge län",
  "2-Socken": "Fridlevstads socken",
  "3-Ort": "Fridlevstad nr 1-8",
  "4-Åtgärd": "Laga skifte",
  "6-Anmärkning": "Nr 1, samf utmark för 1/6 mtl 1,4 och 1/6 mtl 1,5",
  "7-Lantmätare": "Per Tomas Westman, Carl Filip Boijsen",
  "8-Antal bilder": "41"
}