arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-L91-7:1

{
  "id": "49628",
  "kodnamn": "lms-L91-7:1",
  "namn": "Gyhult nr 1",
  "datum": "1768",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1768",
  "sortnamn": "Gyhult nr 1",
  "views": "2",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "49628",
  "oldViews": "2",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "L91-7:1",
  "extra-WGS84": "56.0484,12.70195",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-L91-7.1",
  "extra-origFileCount": "3",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f4c39312d373a31.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=3&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f4c39312d373a31",
  "1-Län": "Malmöhus län",
  "2-Socken": "Hälsingsborgs socken",
  "3-Ort": "Gyhult nr 1",
  "4-Åtgärd": "Geometrisk avmätning",
  "6-Lantmätare": "Daniel Björkegren",
  "7-Antal bilder": "3"
}