arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-N45-6:1

{
  "id": "98646",
  "kodnamn": "lms-N45-6:1",
  "namn": "Dala nr 1",
  "datum": "1824",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1824",
  "sortnamn": "Dala nr 1",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "98646",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "N45-6:1",
  "extra-WGS84": "57.6881028779534,12.3372302088067",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-N45-6.1",
  "extra-origFileCount": "3",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f4e34352d363a31.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=3&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f4e34352d363a31",
  "1-Län": "Göteborgs o bohus län",
  "2-Socken": "Härryda socken",
  "3-Ort": "Dala nr 1",
  "4-Åtgärd": "Gränsbestämning omkring",
  "6-Anmärkning": "Samt avm å d",
  "7-Lantmätare": "Elias Henrik Hällström",
  "8-Antal bilder": "3"
}