arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-P120-7:2

{
  "id": "98025",
  "kodnamn": "lms-P120-7:2",
  "namn": "Källbytorp nr 1-10",
  "datum": "1823",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1823",
  "sortnamn": "Källbytorp nr 110",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "98025",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "P120-7:2",
  "extra-WGS84": "58.53975255317859,13.319079633946332",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-P120-7.2",
  "extra-origFileCount": "1",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f503132302d373a32.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f503132302d373a32",
  "1-Län": "Skaraborgs län",
  "2-Socken": "Källby socken",
  "3-Ort": "Källbytorp nr 1-10",
  "4-": "Enskifte",
  "6-": "Å ägor till nr 7",
  "7-": "Johan rådberg",
  "8-": "1"
}