arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-R1-34:1

{
  "id": "49116",
  "kodnamn": "lms-R1-34:1",
  "namn": "Mosserud nr 1",
  "datum": "1767",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1767",
  "sortnamn": "Mosserud nr 1",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "49116",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "R1-34:1",
  "extra-WGS84": "59.4807927125903,13.6060978822456",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-R1-34.1",
  "extra-origFileCount": "2",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f52312d33343a31.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=2&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f52312d33343a31",
  "1-Län": "Värmlands län",
  "2-Socken": "Alsters socken",
  "3-Ort": "Mosserud nr 1",
  "4-Åtgärd": "Storskifte på inägor",
  "6-Lantmätare": "Lars Låftman",
  "7-Antal bilder": "2"
}