arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-R61-42:2

{
  "id": "49735",
  "kodnamn": "lms-R61-42:2",
  "namn": "Tokebol nr 1",
  "datum": "1768",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1768",
  "sortnamn": "Tokebol nr 1",
  "views": "4",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "49735",
  "oldViews": "4",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "R61-42:2",
  "extra-WGS84": "59.09006987115385,14.30253837080205",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-R61-42.2",
  "extra-origFileCount": "1",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f5236312d34323a32.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5236312d34323a32",
  "1-Län": "Värmlands län",
  "2-Socken": "Rudskoga socken",
  "3-Ort": "Tokebol nr 1",
  "4-": "Laga delning",
  "6-": "Sydvästra byeskogen",
  "7-": "Olof hamnerin",
  "8-": "1"
}