arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-R87-8:2

{
  "id": "98089",
  "kodnamn": "lms-R87-8:2",
  "namn": "Elofstorp nr 1-2",
  "datum": "1823",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1823",
  "sortnamn": "Elofstorp nr 12",
  "views": "2",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "98089",
  "oldViews": "2",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "R87-8:2",
  "extra-WGS84": "59.7126324671173,13.0968468711667",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-R87-8.2",
  "extra-origFileCount": "3",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f5238372d383a32.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=3&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5238372d383a32",
  "1-Län": "Värmlands län",
  "2-Socken": "Västra emterviks socken",
  "3-Ort": "Elofstorp nr 1-2",
  "4-Åtgärd": "Storskifte på inägor",
  "6-Lantmätare": "Adolf Fredrik Dä Stenbeck",
  "7-Antal bilder": "3"
}