arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-T52-38:1

{
  "id": "49191",
  "kodnamn": "lms-T52-38:1",
  "namn": "Råby nr 1-2",
  "datum": "1767",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1767",
  "sortnamn": "Råby nr 12",
  "views": "4",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "49191",
  "oldViews": "4",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "T52-38:1",
  "extra-WGS84": "59.8124914528049,16.83333462530447",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-T52-38.1",
  "extra-origFileCount": "2",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f5435322d33383a31.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=2&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5435322d33383a31",
  "1-Län": "Västmanlands län",
  "2-Socken": "Simtuna socken",
  "3-Ort": "Råby nr 1-2",
  "4-Åtgärd": "Storskifte på åker",
  "6-Anmärkning": "Mm",
  "7-Lantmätare": "Alexander Rosvall",
  "8-Antal bilder": "2"
}