arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-U1-21:3

{
  "id": "49230",
  "kodnamn": "lms-U1-21:3",
  "namn": "Liljan nr 1-2",
  "datum": "1767",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1767",
  "sortnamn": "Liljan nr 12",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "49230",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "U1-21:3",
  "extra-WGS84": "60.5807695302307,15.4523145032986",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-U1-21.3",
  "extra-origFileCount": "3",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f55312d32313a33.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=3&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f55312d32313a33",
  "1-Län": "Kopparbergs län",
  "2-Socken": "Aspeboda socken",
  "3-Ort": "Liljan nr 1-2",
  "4-Åtgärd": "Laga delning",
  "6-Anmärkning": "En del skogsmark",
  "7-Lantmätare": "Abraham Sjölin",
  "8-Antal bilder": "3"
}