arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-U54-14:5

{
  "id": "49227",
  "kodnamn": "lms-U54-14:5",
  "namn": "Ornäs stora nr 1",
  "datum": "1767",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1767",
  "sortnamn": "Ornäs stora nr 1",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "49227",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "U54-14:5",
  "extra-WGS84": "60.510334043370435,15.4977482865377",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-U54-14.5",
  "extra-origFileCount": "1",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f5535342d31343a35.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5535342d31343a35",
  "1-Län": "Kopparbergs län",
  "2-Socken": "Torsångs socken",
  "3-Ort": "Ornäs stora nr 1",
  "4-": "Laga delning",
  "6-": "Skogslotten nr 4 o björkhagen",
  "7-": "Abraham sjölin",
  "8-": "1"
}