arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-V12-33:9

{
  "id": "20911",
  "kodnamn": "lms-V12-33:9",
  "namn": "Veckebo nr 1-18",
  "datum": "1927",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1927",
  "sortnamn": "Veckebo nr 118",
  "views": "4",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "20911",
  "oldViews": "4",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "V12-33:9",
  "extra-WGS84": "61.800833,15.848056",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-V12-33.9",
  "extra-origFileCount": "94",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f5631322d33333a39.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=94&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5631322d33333a39",
  "1-Län": "Gävleborgs län",
  "2-Socken": "Färila-kårböle socken",
  "3-Ort": "Veckebo nr 1-18",
  "4-Åtgärd": "Laga skifte",
  "6-Anmärkning": "Nr 9-18, myrtag",
  "7-Lantmätare": "Hjalmar Kårlin",
  "8-Antal bilder": "94"
}