arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-V24-2:8

{
  "id": "50050",
  "kodnamn": "lms-V24-2:8",
  "namn": "Högbo nr 1-26",
  "datum": "1769",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1769",
  "sortnamn": "Högbo nr 126",
  "views": "2",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "50050",
  "oldViews": "2",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "V24-2:8",
  "extra-WGS84": "60.669444,16.8075",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-V24-2.8",
  "extra-origFileCount": "4",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f5632342d323a38.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=4&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5632342d323a38",
  "1-Län": "Gävleborgs län",
  "2-Socken": "Högbo socken",
  "3-Ort": "Högbo nr 1-26",
  "4-Åtgärd": "Gränsbestämning",
  "6-Anmärkning": "Inom införå i valbo sn prot",
  "7-Lantmätare": "August Fredrik Rehausen",
  "8-Antal bilder": "4"
}