arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-X39-57:9

{
  "id": "98182",
  "kodnamn": "lms-X39-57:9",
  "namn": "Överveda nr 1-4",
  "datum": "1823",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1823",
  "sortnamn": "Överveda nr 14",
  "views": "2",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "98182",
  "oldViews": "2",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "X39-57:9",
  "extra-WGS84": "62.9223974985664,18.4041698822557",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-X39-57.9",
  "extra-origFileCount": "2",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f5833392d35373a39.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=2&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5833392d35373a39",
  "1-Län": "Västernorrlands län",
  "2-Socken": "Nordingrå socken",
  "3-Ort": "Överveda nr 1-4",
  "4-Åtgärd": "Hemmansklyvning",
  "6-Anmärkning": "7 1/2 sel nr 2",
  "7-Lantmätare": "Nils Vidmark",
  "8-Antal bilder": "2"
}