arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för lms-X49-14:1

{
  "id": "49252",
  "kodnamn": "lms-X49-14:1",
  "namn": "Huggsta nr 1-3",
  "datum": "1767",
  "samling": "Lantmäteristyrelsens arkiv",
  "sortyear": "1767",
  "sortnamn": "Huggsta nr 13",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "49252",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Aktbeteckning": "X49-14:1",
  "extra-WGS84": "62.444245558624,17.3256825352298",
  "extra-archiveKodnamn": "lms-X49-14.1",
  "extra-origFileCount": "1",
  "extra-origFileUrl": "lms2_4c4d535f5834392d31343a31.index.djvu",
  "extra-origSiteUrl": "https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5834392d31343a31",
  "1-Län": "Västernorrlands län",
  "2-Socken": "Sköns kpg",
  "3-Ort": "Huggsta nr 1-3",
  "4-": "Inägodelning",
  "6-": "Nr 2-3, ytter hugsta",
  "7-": "Olof berlin",
  "8-": "1"
}