arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för runeberg-alliansiso

{
  "id": "844266",
  "kodnamn": "runeberg-alliansiso",
  "namn": "Allians eller isolering : Till frågan om vår eviga neutralitet",
  "datum": "1902",
  "samling": "Projekt Runeberg",
  "sortyear": "1902",
  "sortnamn": "Allians eller isoler",
  "views": "3",
  "typ": "bok",
  "tajtid": "545354",
  "oldViews": "3",
  "newViews": "0",
  "extra-bokArchive": "EPUB,MOBI,PDF,TXT",
  "extra-bokSrc": "bokar/runeberg/alliansiso.htm",
  "extra-origId": "alliansiso",
  "extra-origSiteUrl": "http://runeberg.org/alliansiso/",
  "extra-origSiteUrl2": "http://libris.kb.se/bib/8223807",
  "1-Författare": "Wieselgren, Sigfrid",
  "2-Titel": "Allians eller isolering : Till frågan om vår eviga neutralitet",
  "3-MARC-id": "libris:8223807",
  "4-Bildkälla": "utoronto:alliansellerisol00wies",
  "5-Språk": "Svenska",
  "6-Originalspråk": "Svenska",
  "7-Publiceringsdatum på Projekt Runeberg": "2013-05-20"
}