arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för runeberg-aovinje

{
  "id": "844220",
  "kodnamn": "runeberg-aovinje",
  "namn": "Aasmund Vinje",
  "datum": "1920",
  "samling": "Projekt Runeberg",
  "sortyear": "1920",
  "sortnamn": "Aasmund Vinje",
  "views": "4",
  "typ": "bok",
  "tajtid": "545308",
  "oldViews": "4",
  "newViews": "0",
  "extra-bokArchive": "EPUB,MOBI,PDF,TXT",
  "extra-bokSrc": "bokar/runeberg/aovinje.htm",
  "extra-origId": "aovinje",
  "extra-origSiteUrl": "http://runeberg.org/aovinje/",
  "extra-origSiteUrl2": "http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS941263312&vid=BIBSYS",
  "1-Författare": "Vislie, Vetle",
  "2-Titel": "Aasmund Vinje",
  "3-MARC-id": "bibsys:941263312",
  "4-Bildkälla": "nb:2006090100065",
  "5-Språk": "Norska",
  "6-Originalspråk": "Norska",
  "7-Publiceringsdatum på Projekt Runeberg": "2010-01-23"
}