arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för runeberg-bauegil

{
  "id": "844881",
  "kodnamn": "runeberg-bauegil",
  "namn": "Egil Skalle-Grimssons saga. Från fornisländskan af A. U. Bååth",
  "datum": "1883",
  "samling": "Projekt Runeberg",
  "sortyear": "1883",
  "sortnamn": "Egil SkalleGrimssons",
  "views": "1",
  "typ": "bok",
  "tajtid": "545969",
  "oldViews": "1",
  "newViews": "0",
  "Bildkälla": "google:MxQYAAAAYAAJ",
  "extra-bokArchive": "EPUB,MOBI,PDF,TXT",
  "extra-bokSrc": "bokar/runeberg/bauegil.htm",
  "extra-origId": "bauegil",
  "extra-origSiteUrl": "http://runeberg.org/bauegil/",
  "extra-origSiteUrl2": "http://libris.kb.se/bib/1797210",
  "1-Titel": "Egil Skalle-Grimssons saga. Från fornisländskan af A. U. Bååth",
  "30-MARC-id": "libris:1797210",
  "40-Språk": "Svenska",
  "50-Originalspråk": "Isländska",
  "60-Publiceringsdatum på Projekt Runeberg": "2014-10-27"
}