arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för runeberg-bensow

{
  "id": "844447",
  "kodnamn": "runeberg-bensow",
  "namn": "Biblisk ordbok : ordförteckning (bibelkonkordans)",
  "datum": "1926",
  "samling": "Projekt Runeberg",
  "sortyear": "1926",
  "sortnamn": "Biblisk ordbok ordfö",
  "views": "0",
  "typ": "bok",
  "tajtid": "545535",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "extra-bokArchive": "EPUB,MOBI,PDF,TXT",
  "extra-bokSrc": "bokar/runeberg/bensow.htm",
  "extra-origId": "bensow",
  "extra-origSiteUrl": "http://runeberg.org/bensow/",
  "extra-origSiteUrl2": "http://libris.kb.se/bib/1193701",
  "1-Författare": "Bensow, Oscar",
  "2-Titel": "Biblisk ordbok : ordförteckning (bibelkonkordans)",
  "3-MARC-id": "libris:1193701",
  "4-Språk": "Svenska",
  "5-Originalspråk": "Svenska",
  "6-Publiceringsdatum på Projekt Runeberg": "2009-11-04"
}