arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för runeberg-bondprac

{
  "id": "844866",
  "kodnamn": "runeberg-bondprac",
  "namn": "Een lijten book som kallas Bonde-practica eller Wädher-book innehållande någhra sköna reglor huruledes man skal känna och lära heela åhrsens lopp alltijdh warandes åhr ifrå åhr. ",
  "datum": "1662",
  "samling": "Projekt Runeberg",
  "sortyear": "1662",
  "sortnamn": "Een lijten book som ",
  "views": "4",
  "typ": "bok",
  "tajtid": "545954",
  "oldViews": "4",
  "newViews": "0",
  "extra-bokArchive": "EPUB,MOBI,PDF,TXT",
  "extra-bokSrc": "bokar/runeberg/bondprac.htm",
  "extra-origId": "bondprac",
  "extra-origSiteUrl": "http://runeberg.org/bondprac/",
  "extra-origSiteUrl2": "http://libris.kb.se/bib/434041",
  "1-Titel": "Een lijten book som kallas Bonde-practica eller Wädher-book innehållande någhra sköna reglor huruledes man skal känna och lära heela åhrsens lopp alltijdh warandes åhr ifrå åhr. ",
  "30-MARC-id": "libris:434041",
  "40-Språk": "Svenska",
  "50-Originalspråk": "Svenska",
  "60-Publiceringsdatum på Projekt Runeberg": "2008-09-01"
}