arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för runeberg-chal1904

{
  "id": "844593",
  "kodnamn": "runeberg-chal1904",
  "namn": "Chalmersska institutet 1829-1904",
  "datum": "1907",
  "samling": "Projekt Runeberg",
  "sortyear": "1907",
  "sortnamn": "Chalmersska institut",
  "views": "0",
  "typ": "bok",
  "tajtid": "545681",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "extra-bokArchive": "EPUB,MOBI,PDF,TXT",
  "extra-bokSrc": "bokar/runeberg/chal1904.htm",
  "extra-origId": "chal1904",
  "extra-origSiteUrl": "http://runeberg.org/chal1904/",
  "extra-origSiteUrl2": "http://libris.kb.se/bib/1840965",
  "1-Författare": "Wijkander, August",
  "2-Titel": "Chalmersska institutet 1829-1904",
  "3-MARC-id": "libris:1840965",
  "4-Språk": "Svenska",
  "5-Originalspråk": "Svenska",
  "6-Publiceringsdatum på Projekt Runeberg": "2009-08-01"
}