arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för runeberg-de12maaned

{
  "id": "844659",
  "kodnamn": "runeberg-de12maaned",
  "namn": "De tolv Maaneder",
  "datum": "1894",
  "samling": "Projekt Runeberg",
  "sortyear": "1894",
  "sortnamn": "De tolv Maaneder",
  "views": "0",
  "typ": "bok",
  "tajtid": "545747",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "extra-bokArchive": "EPUB,MOBI,PDF,TXT",
  "extra-bokSrc": "bokar/runeberg/de12maaned.htm",
  "extra-origId": "de12maaned",
  "extra-origSiteUrl": "http://runeberg.org/de12maaned/",
  "extra-origSiteUrl2": "http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS71478702420002201&vid=BIBSYS",
  "1-Författare": "Konow, Ingeborg von der Lippe",
  "2-Titel": "De tolv Maaneder",
  "3-MARC-id": "bibsys:71478702420002201 bibsys:71497419130002201",
  "4-Bildkälla": "nb:2009052810004",
  "5-Språk": "Norska",
  "6-Originalspråk": "Norska",
  "7-Publiceringsdatum på Projekt Runeberg": "2016-06-15"
}