arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för runeberg-duplex

{
  "id": "844847",
  "kodnamn": "runeberg-duplex",
  "namn": "Duplexkablar",
  "datum": "1928",
  "samling": "Projekt Runeberg",
  "sortyear": "1928",
  "sortnamn": "Duplexkablar",
  "views": "0",
  "typ": "bok",
  "tajtid": "545935",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "extra-bokArchive": "EPUB,MOBI,PDF,TXT",
  "extra-bokSrc": "bokar/runeberg/duplex.htm",
  "extra-origId": "duplex",
  "extra-origSiteUrl": "http://runeberg.org/duplex/",
  "extra-origSiteUrl2": "http://libris.kb.se/bib/3399885",
  "1-Titel": "Duplexkablar",
  "30-MARC-id": "libris:3399885",
  "40-Språk": "Svenska",
  "50-Originalspråk": "Svenska",
  "60-Publiceringsdatum på Projekt Runeberg": "2003-05-22"
}