arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för runeberg-flanarkism

{
  "id": "844285",
  "kodnamn": "runeberg-flanarkism",
  "namn": "Anarkismen efter svenska och utländska källor",
  "datum": "1900",
  "samling": "Projekt Runeberg",
  "sortyear": "1900",
  "sortnamn": "Anarkismen efter sve",
  "views": "3",
  "typ": "bok",
  "tajtid": "545373",
  "oldViews": "3",
  "newViews": "0",
  "extra-bokArchive": "EPUB,MOBI,PDF,TXT",
  "extra-bokSrc": "bokar/runeberg/flanarkism.htm",
  "extra-origId": "flanarkism",
  "extra-origSiteUrl": "http://runeberg.org/flanarkism/",
  "extra-origSiteUrl2": "http://libris.kb.se/bib/1663772",
  "1-Författare": "Lindholm, Fredrik",
  "2-Titel": "Anarkismen efter svenska och utländska källor",
  "3-MARC-id": "libris:1663772",
  "4-Bildkälla": "sac:Broschyrer,-sm%C3%A5skrifter-och-b%C3%B6cker/F%C3%B6rfattare/Lindholm,-Fredrik/Anarkismen-efter-svenska-och-utl%C3%A4ndska-k%C3%A4llor",
  "5-Språk": "Svenska",
  "6-Originalspråk": "Svenska",
  "7-Publiceringsdatum på Projekt Runeberg": "2013-09-28"
}